Personenauto

Iedereen die in het bezit is van een auto, is verplicht een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid voor deze auto af te sluiten. Naast het verzekeren van schade toegebracht aan anderen is het natuurlijk ook mogelijk om uw eigen schade te verzekeren door middel van de volledige cascoverzekering of beperkte cascoverzekering.

Dekkingen
De autoverzekering kent drie dekkingsvarianten:
WA (wettelijke aansprakelijkheid)
Deze dekking is wettelijk verplicht voor iedere automobilist: daarmee is
schade die u met uw auto aan anderen toebrengt, verzekerd.
De verzekerde bedragen zijn € 5.000.000,- voor letselschade en
€ 2.500.000,- voor zaakschade.

Beperkt casco
Met deze dekking bent u verzekerd tegen een aantal schades aan uw
eigen auto, bijvoorbeeld diefstal, ruitbreuk, brand- en stormschade.

Volledig casco
Bij deze dekking is niet alleen schade aan uw eigen auto door bijvoorbeeld
brand of storm gedekt, maar ook schade die u zelf veroorzaakt.

Aanvullende verzekeringen
U kunt verder kiezen uit de volgende aanvullende dekkingen:
Ongevallenverzekering voor inzittenden
Deze verzekering keert vaste bedragen uit bij overlijden of blijvende
invaliditeit van de bestuurder en/of passagiers door een ongeval met
het verzekerde motorrijtuig. Bij uitkering bestaat geen relatie tussen het uitgekeerde bedrag en
de werkelijk geleden schade.

Schadeverzekering voor inzittenden
Deze verzekering vergoedt de schade die de bestuurder en passagiers
van de bij het ongeval betrokken motorrijtuig lijden tot maximaal
€ 1.000.000,-. De werkelijk geleden schade wordt vergoed. Deze schade
kan bestaan uit zaakschade (kleding, bagage et cetera), inkomstenderving,
huishoudelijke hulp, medische kosten, smartengeld en uitvaartkosten.

Rechtsbijstandverzekering voor motorrijtuigen
De verzekering geeft dekking voor rechtshulp bij het verhalen van schade
en bij strafzaken.

Direct afsluiten
BEL DIRECT 0598 630042
Middenweg 174
9649 HZ Muntendam
Fax: 0598 63 05 90
info@abfverzekeringen.nl
TOP 3 VERZEKERINGEN
1. AUTO

2. MOTOR

3. CARAVAN